Rukovodstvo
utorak, 20 oktobar 2009 09:26

Na osnovu Odluke SKUPŠTINE OPŠTINE BOR od 26.9.2014. godine imenovani su novi organi upravljanja u našem preduzeću.

Na toj sednici imenovani su novi članovi nadzornog odbora i to:

 

1) Za predsednika imenovan je: - DARKO MILIĆEVIĆ, dipl. ing. rudarstva (kontakt: 064 8178423)

2) Za članove, imenovani su:

- Predstavnik osnivača: GORAN PETROVIĆ dipl. ing. maš. (kontakt: 030 2414000),

- Predstavnik zaposlenih: JOVICA MILIĆEVIĆ dipl. ing. maš. (kotakt: 030 423188).

Rešenje o imenovanju biće objavljeno u "Službenom listu opštine Bor".

 

Skupština Opštine Bor je ranije imenovala direktora ovog preduzeća SRĐANA RADOŠEVIĆA dipl. pravnik.

 

Nadzorni odbor je otpčeo sa radom 30. 09. 2014. godine kada je i održao I deo prve sednice. U nastavku na ovoj strani moćiće te da vidite i donete odluke ovog nadzornog odbora (za setalje - kliknite na odluku):

- Odluka o dopuni plana javnih nabavki u 2014. godini

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke velike vrednosti,

- Odluka o formiranju stručne komisije kao pripremu za odgovor na zahtev zakupca...

- Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor i garaže

- Odluka o usvajanju Pravilnika o izboru izvođača radova u 2015. godini

- Odluka o usvajanju cenovnika za zakup bilborda

 

 

Poslednje ažurirano četvrtak, 22 januar 2015 13:25
 

Važno

Važno OBAVEŠTENJE.

Svakog radnog dana od 07:00 - 15:00 možete dobiti razne informacije besplatnim pozivom na 0800 030 031

Pozivaju se sve zgrade koje nemaju Ugovor o održavanju, da ovu Zakonsku formu mogu ostvariti sa nama u vrlo kratkom roku.

Kursna lista

Prisutni

Imamo 4 gostiju na mreži

Vaša veza

IP address

Br. poseta od aprila 2011

http://www.hitwebcounter.com/

Counter For Wordpress

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštenje o dežurstvu i kontakt telefone pogledajte u sekciji KONTAKTI.